مرحوم حضرت آیت الله بهجت می فرمود: قدرت های بزرگ تنها اجازه فروش تجهیزاتی را می دهند که ضد آن را و یا بهتر و مدرن‌تر از آن را تهیه کرده اند.

به گزارش پرس شیعه؛ مرحوم حضرت آیت الله بهجت می فرمود: ما سلاح‌های جنگی را با واسطه از دولت‌هایی تهیه می‌کنیم که با قدرت‌های بزرگ دوست و از طرف آن‌ها ماذون به فروش هستند. از این جهت ناچار خود آن‌ها تنها اجازه‌ی فروش تجهیزاتی را به واسطه‌ها می‌دهند که ضدّ آن، را و یا بهتر و مدرن‌تر از آن را تهیه کرده‌اند.

کتاب در محضر حضرت آیت ا…. العظمی بهجت – ص ۵۷
محمد حسین رخشاد