دبیرکل مجمع جهانی تقریب در دیدار با یکی از رهبران دینی نیجریه خواستار برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی در افریقا با حضور علمای این قاره شد.

به گزارش پرس شیعه، آیت الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب عصر روز سه شنبه با شیخ ابراهیم طاهر باوچی از رهبران دینی نیجریه دیدار و گفت و گو کرد.

آیت الله اراکی در این دیدار ضمن تأکید بر اهمیت مشارکت علمای افریقا در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، خواستار برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی در افریقا با حضور علمای کشورهای مختلف افریقایی شد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب با تأکید بر لزوم وحدت و همدلی بین مسلمین، اظهار داشت: ایجاد وحدت اسلامی واجب شرعی است.

همچنین آیت الله اراکی پیشنهاد راه اندازی دانشگاه مذاهب اسلامی در افریقا را مطرح کرد و گفت:راه اندازی این دانشگاه تأثیر بسیار زیادی در آشنایی بیشتر دانشجویان افریقایی با مذاهب مختلف اسلامی خواهد داشت.

در این دیدار که در محل مجمع جهانی تقریب برگزار شد، مرتضی کاظمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در نیجریه و محمد علی آذرشب مدیر کل افریقا و عربی مجمع جهانی تقریب حضور داشتند.