جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای بازداشت شیخ محمود العالی توسط نیروهای بحرینی را در راستای یک پروژه هدف مند برای اهانت به علمای شیعه مذهب در این کشور توصیف کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المنار، در بیانیه صادره از سوی جمعیت الوفاق بحرین که مهم ترین جمعیت معارض این کشور محسوب می شود آمده است: بازداشت این شخصیت دینی بزرگ که دارای جایگاه دینی و اجتماعی مهمی بوده بیانگر میزان دشمنی مقامات بحرین با آزادی های مذهبی و آراء مختلف است.

در ادامه این بیانیه آمده است: این اقدام نشان دهنده کارنامه سیاه مقامات بحرینی در هدف قرار دادن آزادی های دینی به صورت کاملا وحشیانه است و این بازداشت در واقع در راستای بازداشت ده ها تن از دیگر علمای دینی و محاکمه آنها و بی حرمتی به آنها و هم چنین سلب تابعیت از ایشان صورت می گیرد. این اقدامات بخشی از یک پروژه هدفمند دربرگیرنده اهانت و بی حرمتی رسمی به مذهب جعفری و پیروان آن به شمار می آید. ما خواهان آزادی فوری این شیخ بزرگوار و دیگر علما هستیم.

پیشتر منابع بحرینی از بازداشت شیخ محمود العالی روحانی بحرینی به اتهام همبستگی با آیت الله شیخ عیسی قاسم خبر داده بودند.

شایان ذکر است که آل خلیفه، خرداد ماه گذشته، به منطقه الدراز که منزل آیت الله عیسی قاسم در آن قرار دارد یورش برد و از آن زمان تاکنون شیخ عیسی قاسم در اقامت اجباری به سر می برد.