بحرین چهارمین جلسه محاکمه شیخ علی سلمان رهبر جمعیت الوفاق را به اتهام توطئه و جاسوسی برای قطر به ۲۵ ژانویه (۵ بهمن) موکول کرد.

به گزارش پرس شیعه، دادگاه بحرین چهارمین جلسه محاکمه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت ملی اسلامی الوفاق را که هم اکنون سه سال است در زندان بسر میبرد، امروز برگزار نموده و پس از سه ساعت شنیدن سخنان شاهدان اثبات ادامه محاکمه را به ۲۵ ژانویه موکول کرد.

شیخ علی سلمان در پی انقلاب ۱۴ فوریه بحرین،  سه سال پیش بازداشت و به ۴ سال حبس محکوم شده است و سال آینده مدت محکومیتش به پایان می رسد.

بحرین در نظر دارد با پرونده سازی و محاکمه مجدد وی اینبار به اتهام “توطئه و جاسوسی برای قطر برلب اسقاط نظام حاکمه‌ی بحرین” از آزادی و حضور وی درمیان مردم جلوگیری نماید. به خصوص که انتخابات آتی مجلس بحرین نیز نزدیک است.

بحرین در پی کشمکش با قطر شیخ علی سلمان را متهم نموده که در سال ۲۰۱۱ (۷ سال پیش) در طی تماسهای تلفنی با نخست وزیر اسبق قطر پروژه اسقاط نظام آل خلیفه را دنبال نموده و برای قطر در خصوص اطلاعات سری و نظامی بحرین جاسوسی می نموده است.

این در حالی است که جمعیت الوفاق بارها یادآور شده تماسهای انجام شده قسمتی از طرح آمریکایی-سعودی-قطری برای وساطتت بین نظام بحرین و معارضان آن و برای حل بحران سیاسی در بحرین بوده است که با اطلاع پادشاه بحرین درست در زمانی رخ داده که نخست وزیر قطر در قصر پادشاه بحرین اقامت داشته و مهمان وی بوده است.

الوفاق و معارضان بحرینی نظام بحرین را متهم نموده اند که قسمت هایی از تماسهای تلفنی ضبط شده را بصورت هدفمند تقطیع، تدوین و تحریف نموده است تا مجددا برای شیخ علی سلمان پرونده سازی کرده و از فعالیتهای عدالت خواهانه وی انتقام جویی مجدد نماید.

گفتنی است سکوت آمریکا که معاون وزیر خارجه‌ی وقت آن (فلتمن) طرف ثابتی در این طرح و تماسها بوده است به آل خلیفه کمک می نماید تا پروژه انتقام جویانه خود را تا صدور حکم اشد مجازات پیش برد.