استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ساعاتی دیگر اولین نشست خود را در دور جدید مذاکرات صلح سوریه با هیأت معارضان سوری برگزار خواهد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الیوم السابع، دفتر «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در بیانیه ای زمان برگزاری اولین نشست وی با معارضان سوری را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش در این بیانیه تصریح شده است: دی میستورا ساعت ۱۷:۳۰ به وقت محلی در ژنو با هیأت معارضان سوری دیدار می کند. این نشست نخستین دیدار نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در دور جدید مذاکرات صلح سوریه است و قرار است در این دور از مذاکرات دی میستورا با هر یک از هیأت های معارضان و دولت سوریه دیدار کند.

لازم به ذکر است که هیأت دولت سوریه روزهای آینده به منظور شرکت در این دور از مذاکرات صلح سوریه وارد ژنو خواهد شد. علت این تأخیر برگزاری انتخابات پارلمانی در سوریه عنوان شده است که از صبح امروز چهارشنبه در مناطق تحت کنترل ارتش سوریه آغاز شده است.