آیت الله قرهی گفت: اولیاء الهی می‌فرمایند اولین عامل خطورات نفسانی، این است که تو را دعوت به گناه می کند یعنی گناه را برای تو، خوب جلوه می دهد.

به گزارش پرس شیعه؛ مطلبی از دروس اخلاق گدشته آیت الله قرهی در پی می آید؛

اولیاء الهی می‌فرمایند: اوّلین عامل خطورات نفسانی، این است که تو را دعوت به گناه می کند؛ یعنی گناه را برای تو، خوب جلوه می دهد. چون اگر انسان بداند که گناه، دشمنش است و بد است، آن را انجام نمی دهد، امّا وقتی گناه را لذّت‌دار به او جلوه دهند، فریب می‌خورد. البته بعدها توضیح می دهیم که این لذّت، کاذب است. امّا نفس انسان، این‌طور جلوه می دهد که این، لذّت دارد و إلّا تا لذّت در آن نباشد، صددرصد انسان مبتلای به گناه نمی شود.

لذا اوّلین عامل همین است که نفس برای او شیرینی و لذّتی را جلوه می دهد و به او می گوید: این کار را انجام بده. پس به واسطه آن شیرینی و لذّت، دیگر دلش می‌خواهد آن گناه را انجام دهد و مبتلا می شود.