مراسم بزرگداشت مرحومه فاطمه زیبا کلام، استاد، دانشگاه تهران در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ مراسم بزرگداشت فاطمه زیباکلام، استاد دانشگاه تهران و عضو انجمن فلسفه و تعلیم و تربیت ایران، دوشنبه ۳۰ فروردین ماه ساعت ۱۶ الی ۱۸ در محل اتاق شورای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران واقع در خیابان شهید چمران، پل نصر برگزار می شود.

این استاد رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران، دارای تألیفات و ترجمه های شاخصی در حوزه مبانی فلسفی تعلیم و تربیت از جمله: وایتهد و تعلیم و تربیت، مکتب فلسفی و تربیتی لندن، اسلام و لیبرالیسم آموزشی، مبانی فلسفی آموزش و پرورش ایران، نظریه آموزش و پرورش آزاد، در آمدی بر آموزش و پروش اخلاق، فلسفه تاریخ و نقش آن در تدریس تاریخ هست.

دکتر فاطمه زیباکلام در تاریخ ۲۱ اسفند سال گذشته در پی بیماری، دار فانی را وداع گفت.