اخلاق علم آموزی اسلام در جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق مجمع عالی حکمت اسلامی یکشنبه ۲۹ فروردین بررسی می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق مجمع عالی حکمت اسلامی با موضوع «اخلاق علم آموزی در اسلام» برگزار می‌شود.

این جلسه با ارائه حجت الاسلام سروش و با حضور اعضاء گروه یکشنبه ۲۹ فروردین ازساعت ۲۰:۴۵ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار خواهد شد.

مجمع عالی حکمت اسلامی در قم-خیابان ۱۹ دی- کوچه ۱۰-فرعی اول سمت چپ-پلاک ۵ واقع است.