پنجمین همایش ملی نقد ادبی آبان ماه سال جاری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ پنجمین همایش ملی نقد ادبی، مطالعات اسطوره شناختی و نقد اسطوره ای به همت ذانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی با محورهای رویکردهای اسطوره شناختی، تاریخچه اسطوره شناسی در ایران، مفهوم اسطوره، انواع اسطوره و… برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند چکیده و اصل مقالات خود را تا تاریخ ۱۵ مهرماه به ادرس دبیرخانه همایش واقع در تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی معاونت پژوهشی ارسال کنند. این همایش در ۲۴ و۲۵ سال جاری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.