رئیس شورای اجرای حزب الله لبنان در سخنانی اعلام کرد که خطر حقیقی کنونی در نابودی مسئله فلسطین و قدس اشغالی نهفته است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، سید هاشم صفی الدین، رئیس شورای اجرای حزب الله لبنان در سخنانی اعلام کرد که خطر حقیقی کنونی در نابودی مسئله فلسطین و قدس اشغالی نهفته است.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: تأسیس رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ خطرناک ترین تحولی بود که فلسطین با آن مواجه شد. امروز نیز خطر حقیقی نابودی مسئله فلسطین است؛ به گونه ای که دیگر در کشورهای جهان عرب و جهان اسلام، فلسطین و قدس وجود نداشته باشند.

وی افزود: ما امروز وظیفه داریم برای دفاع از فلسطین و قدس، تبلیغ کنیم، جهاد کنیم و قربانی دهیم؛ به ویژه در این برهه حساس که پروژه های سخت آمریکایی ـ اسرائیلی با همکاری برخی دولت های عربی در حال اجراست.