نشریه L’Histoire، Marianne چاپ فرانسه شماره ویژه ای را به موضوع افراط گرایی مذهبی در جهان از ارتدوکس های افراطی یهودی گرفته تا بنیادگرایان مسیحی و نیز اسلامگرایان افراطی اختصاص داده است.

به گزارش پرس شیعه، نشریه L’Histoire، Marianne چاپ فرانسه شماره ویژه ای را در یکصد صفحه به موضوع افراط گرایی مذهبی در جهان از ارتدوکس های افراطی یهودی گرفته تا بنیادگرایان مسیحی و نیز اسلامگرایان افراطی اختصاص داده و به معرفی گروه ها و فرقه های  مختلف و نیز منازعات سیاسی و مذهبی برخاسته از گرایشات افراطی و بنیاد گرایانه مذهبی پرداخته است.

در این شماره از نشریه فهم اشکال گوناگون افراط گرایی در یک چشم انداز درازمدت تاریخی،  در ادیان و فرق مختلف مذهبی مورد واکاوی قرار می گیرد. این اشکال گوناگون دارای یک فصل مشترک هستند: حاکمیت و سلطه «قدرت معنوی و آسمانی بر تمام گونه های قدرت زمینی.

به نوشته میشل وینوک در سرمقاله شماره ویژه ژانویه ۲۰۱۷ این نشریه؛ پایبندی آشکار به منابع ایمان، به تمامیت مکتوبات، و به روایات سنت، نه فقط در مسیحیت بلکه سایر ادیان را نیز شامل می شد، از ارتدوکس های افراطی اسرائیلی گرفته، یا بنیادگرایان آمریکایی. دیوانگان خداوند تا کنون نیز در مقابل مرگ عقب نشینی نکرده اند….

آیا بحث بر سر جنگ با غرب و  ارزش هایی مانند؛ دموکراسی، رهائی زنان، و آزادی اندیشه است؟ آیا مسئله مجازات مسلحانه مردمان استعمار شده سابق یا قربانیان امپریالیسم است؟ آیا مسئله کارزار میان ملت های فقیر با ثروتمند است؟ تفاسیر متفاوتی در این زمینه وجود دارد: آیا همچنانیکه خوانش های جهان سومی بیان می کنند، پیش از هرچیز می بایست در پی دلایل اقتصادی و اجتماعی بود؟ حال آنکه این جنگ دامن کشورهای مسلمان نیز، مانند پاکستان، تونس و ترکیه را نیز گرفته است و بخش بزرگی از قربانیان را مسلمانان تشکیل می دهند.

بنا به نوشته همین سرمقاله؛ مسلمانان فرانسه که اکثریتشان صلح طلب هستند، به مثابه افرادی که جمهوریت در فرانسه می باید آزادی و آرامش مذهبیشان را تضمین نماید نباید با متعصبان مرگ آفرین، اسلام گرایان افراطی و تروریست ها یکی گرفته شوند. دموکراسی نیز ابزار خاص خود را دارد؛ پلیس، ارتش، قوانین، آموزش، و فراتر از همه، عزم و اراده مردمانی که به ارزش های آن دلبستگی دارند. اما اگر راه حلی هم وجود داشته باشد، قطعا نمی تواند از بیرون مرزها باشد.

در این شماره طی مقالات و مطالب مختلفی از زوایای گوناگون به مقوله افراط گرایی دینی در سطح جهان پرداخته شده است. به عنوان نمونه عناوین و موضوعات برخی از این نوشتارها عبارتند از: یهودیان در تقابل با عصر روشنگری، مردی که اخوان المسلمین را بوجود آورد، انجیل در تقابل با داروین، انقلاب بزرگ، نقش ارتش سرخ در ظهور مجدد جهادگرایان در افغانستان، متعصبین و شیفتگان انجیل در آمریکا، کاربرد بنیادگرایی، نسل های سه گانه انقلاب اسلامی، پیروزی بزرگ وهابیون، اسرائیل گرفتار ارتودوکس های افراطی، تولد هیولای داعش، جهاد گرایی و جنگ ارزش ها، چگونه اسلام یکی از مشکلات فرانسه شد، منازعات بر سر حجاب، چه اسلامی در جمهوری فرانسه؟،  دفاع از لائیسیته، و ……..