منابع رسانه ای از پرواز هواپیماهای جاسوسی بیگانه بر فراز آسمان مناطق جنوبی لبنان خبر می دهند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، هواپیماهای جاسوسی بیگانه بر فراز آسمان مناطق جنوبی لبنان به پرواز درآمدند.

بر اساس این گزارش، هواپیماهای بیگانه در ارتفاعی کوتاه از مناطق جنوبی لبنان پرواز کردند.

تاکنون مقامات لبنانی در خصوص اینکه این هواپیماهای جاسوسی متعلق به رژیم صهیونیستی بوده اند یا نه اظهار نظری نکردند.