وزیر کشور سعودی با امیر کویت روابط دو جانبه و تحولات منطقه را مورد رایزنی قرار داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از عکاظ، شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت با عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان دیدار کرد.

در این دیدار که شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولیعهد کویت نیز حضور داشت؛ روابط دوجانبه و آخرین رخدادهای منطقه مورد رایزنی و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین شیخ خالد الجراح الصباح وزیر کشور کویت نیز در این دیدار حضور داشت.