مردم بحرین شب گذشته با برگزاری تظاهرات در منطقه «عالی» ضمن محکومیت بازداشت شیخ «محمود العالی» روحانی برجسته این کشور خواستار آزادی فوری وی شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از صوت المنامه، مردم بحرین شب گذشته تظاهراتی را در منطقه «عالی» برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، مردم بحرین در جریان این تظاهرات همبستگی خود با شیخ «محمود العالی» روحانی برجسته این کشور را اعلام کردند.

بحرینی ها با سر دادن شعارهایی علیه آل خلیفه خواستار آزادی فوری شیخ محمود العالی شدند.

تظاهرات کنندگان همچنین با شعارهای خود آزادی تمامی زندانیان سیاسی در بند آل خلیفه را خواستار شدند.