منابع مصری به موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ این کشور اشاره کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الیوم السابع، موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر مشخص شد.

بر اساس این گزارش؛ لاشین ابراهیم رئیس هیئت ملی انتخابات مصر اعلام کرد: انتخابات ریاست جمهوری در خارج از مصر در روزهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ مارس و در داخل مصر در روزهای ۲۶ و ۲۷ مارس برگزار خواهد شد.

وی افزود: انتخابات در خارج مصر در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه یعنی ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸ مارس و در داخل مصر در روزهای دوشنبه، سه شنبه یعنی ۲۶، ۲۷ و ۲۸ مارس برگزار خواهد شد. در صورت بازنگری، انتخابات در خارج مصر در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه یعنی ۱۹، ۲۰، ۲۱ آوریل و داخل مصر در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آوریل برگزار خواهد شد.