معاون وزیر خارجه کویت از برگزاری نشستی در این کشور درباره بازسازی عراق در فوریه آینده خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، خالد الجار الله معاون وزیر خارجه کویت از میزبانی نشست بین المللی از سوی این کشور ویژه بازسازی عراق از ۱۲ تا ۱۴ فوریه آینده با همکاری بانک جهانی و بخش خصوصی خبر داد.

وی افزود: ثبات عراق به مثابه ثبات کویت و منطقه است. این نشست با نشست های قبلی متفاوت است زیرا نشست توسعه ای است که زمینه را برای بخش خصوصی برای بازسازی عراق با مشارکت بانک جهانی فراهم می کند و تضمین های مطلوبی برای سرمایه گذاری ایجاد می کند.

معاون وزیر خارجه کویت احتمال داد که مشارکت فعالانه ای در این نشست شود.