منابع رسانه ای اعلام کردند که دستکم ۱۴۰ زندانی یمنی در بند نیروهای اماراتی در عدن دست به اعتصاب غذا زده اند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المیادین، ۱۴۰ زندانی یمنی در بند امارات در عدن دست به اعتصاب غذا زدند.

بر اساس این گزارش، این اعتصاب غذا در زندان «بئر احمد» و در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت زندانیان، انجام شده است.

گفتنی است، بئر احمد، پایگاه نظامی ارتش یمن بود که پس از اشغال عدن توسط نیروهای عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن و ورود نیروهای اماراتی به این شهر، کنترل این پایگاه به دست نیروهای اماراتی افتاد.

زندانیان در بئر احمد حدود ۲۱ ماه است که در بازداشت هستند و برخی منابع از شرایط نامساعد بازداشت شدگان در این زندان خبر می دهند.