ده ها اسیر فلسطینی روز چهارشنبه در یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به یکی از بخش های زندان نفحه زخمی شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فلسطین الیوم، در پی یورش نظامیان صهیونیست به زندان «نفحه» در نزدیکی بئرالسبع ده ها اسیر فلسطینی زخمی شدند. در پی این یورش «احمد الخطیب» نماینده اسرای فلسطینی در بخش ۱۴ به سلول انفرادی منتقل گردید.

در همین راستا کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطینی اعلام کرد که بخش ۱۴ زندان «نفحه» که ۸۰ اسیر فلسطینی از فتح، جهاد اسلامی و جبهه مردمی در آن دربند هستند مورد هجوم وحشیانه نظامیان صهیونیست قرار گرفته و منجر به زخمی شدن شمار زیادی از اسرای فلسطینی گردید.

این کمیته افزود: اسیران فلسطینی در این بخش از حمله وحشیانه و هیستریک نظامیان صهیونیست و استفاده از گاز اشک آور و فلفل غافلگیر شدند.

این کمیته فعال در امور اسرای فلسطینی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی مسئول کامل جان اسیران است، از نهادهای حقوقی و انسانی خواستار عمل به مسئولیت خود در قبال اسیران فلسطینی شد.

همچنین انجمن امور اسرا و آزادگان «واعد» اعلام کرد که نظامیان صهیونیست بدون هشدار قبلی به زندان نفحه حمله و ده ها نفر را زخمی کردند.

لازم به ذکر است که زندان نفحه در ۱۰۰ کیلومتری بئرالسبع و ۲۰۰ کیلومتری قدس اشغالی قرار دارد. بر اساس آمار کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطینی، در حال حاضر بیش از ۶ هزار اسیر در ۲۰ زندان رژیم صهیونیستی دربند هستند.