بزرگترین حزب مخالف ترکیه نیز اعلام کرد از طرح دولت برای لغو مصونیت قضایی نمایندگان حامی گروه پ ک ک حمایت خواهد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، «کمال قلیچدار اوغلو» رئیس حزب جمهوری خلق اعلام کرد حزبش از طرح پیشنهادی دولت برای لغو مصونیت قضایی آن دسته از نمایندگان پارلمان که از تروریست ها حمایت می کنند، حمایت خواهد کرد.

وی گفت حتی اگر این طرح در تضاد با قانون اساسی باشد از آن حمایت خواهد کرد.

نمایندگان حزب کردی دموکراتیک خلق های ترکیه از سوی دولت این کشور متهم به حمایت از گروه پ ک ک که گروهی تروریستی از سوی دولت ترکیه محسوب می شود، است.

دولت ترکیه با ارائه پیشنهاد لغو مصونیت قضایی این حزب که گفته می شود به پ ک ک نزدیک است قصد دارد این حزب و رهبران آن را تحت فشار قرار دهد.

این طرح دولت ترکیه از حمایت دو حزب بزرگ مخالف این کشور نیز برخوردار است.