نیکلای پاتروشیف دبیر شورای امنیت روسیه طی سخنانی بر ضرورت تشکیل دولت انتقالی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه تاکید کرد و گفت: خود مردم سوریه سرنوشت رئیس جمهورشان را تعیین می کنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه روسیا الیوم، « نیکلای پاتروشیف» دبیر کل شورای امنیت روسیه طی سخنانی اظهار داشت: تلاش ها در سوریه باید بر پایبندی به آتش بس، اقدام هوشیارانه و تدریجی متمرکز گردد.

بر اساس این گزارش وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: امروز باید به صورت تدریجی و هوشیارانه اقدام گردد و تلاش ها بر پایبندی به آتش بس متمرکز شود و همزمان نیز روند سیاسی دنبال شود.

پاتروشیف همچنین بر ضرورت پذیرش قانون اساسی از سوی همه سوری ها، اقدام برای تشکیل دولت انتقالی و اجرای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری تحت نظارت دقیق جهانی تاکید کرد.

وی در ادامه در رابطه با تعیین سرنوشت رئیس جمهور سوریه نیز گفت: خود مردم سوریه باید تعیین کنند که چه کسی رئیس جمهور آنها باشد.

دبیر شورای امنیت روسیه همکاری مسکو با واشنگتن در خصوص سوریه را سازنده توصیف کرد و گفت: این همکاری در زمانی که گروه های تروریستی در پی جذب عناصر برای خود هستند، اهمیت ویژه ای دارد. وی همچنین از کشور های جهان خواست تا برای مبارزه با تروریسم همکاری ها را افزایش دهند.