دادگاهی در مصر برای ۲۳ عضو اخوان المسلمین در حادثه مربوط به تحصن میدان النهضه در سال ۲۰۱۳ حکم زندان ابد صادر کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الیوم السابع، دادگاهی در مصر احکامی شامل زندان ابد و ۱۵ سال و سه سال زندان برای اعضای اخوان المسلمین صادر کرد.

بر اساس این گزارش؛ برای ۲۳ نفر در حوادث مربوط به برچیدن تحصن میدان النهضه در آگوست ۲۰۱۳، زندان ابد، برای ۲۱۳ نفر ۱۵ سال زندان صادر شد و ۱۰۹ نفر دیگر تبرئه شدند. برای ۲۲ نفر دیگر نیز در این موضوع سه سال زندان صادر شد.

اتهاماتی که به این افراد وارد شده بود برهم زدن امنیت و ثبات کشور، به خطر انداختن جان شهروندان مصر، مقاومت در برابر نیروهای امنیتی مصر، بستن راهها و ضدیت با انقلاب ۳۰ ژانویه عنوان شده است.