وزیر خارجه بحرین در سخنانی تعجب برانگیز مدعی شد که عربستان سعودی ستون امت اسلامی بوده و دارای مواضعی اصیل و مستحکم است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، «خالد بن احمد آل خلیفه» وزیر خارجه بحرین در سخنانی مدعی شد: عربستان سعودی ستون امت اسلامی است که در سخت ترین شرایط، ثبات را برای امت اسلامی به ارمغان می آورد!

بر اساس این گزارش، وی همچنین مدعی شد: عربستان سعودی با مواضع اصیل خود از حقوق همسایگان و دوستانش دفاع می کند.

خالد بن احمد آل خلیفه در ادامه ادعاهای خود گفت: تاریخ شهادت خواهد داد که عربستان دارای مواضعی اصیل و مستحکم است!

گفتنی است، اظهارات تعجب برانگیز وزیر خارجه بحرین در خصوص آل سعود در حالی است که این رژیم سالها است به منبعی برای تغذیه تروریسم در منطقه و جهان تبدیل شده است.