معارضان سوری در ادامه کارشکنی های خود در روند مذاکرات صلح سوری این بار مذاکرات سوچی را هدف قرار داده و مدعی شدند که این مذاکرات، باعث نابودی روند گفتگوهای ژنو می شود!

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری سانا، معارضان سوری بار دیگر کارشکنی در مسیر برقراری صلح و ثبات در سوریه را آغاز کردند.

بر اساس این گزارش، معارضان سوری در راستای کارشکنی همیشگی خود در روند مذاکرات صلح سوری این بار مذاکرات سوچی را هدف قرار دادند.

معارضان مدعی شدند که مذاکرات سوچی که قرار است در پایان ماه جاری میلادی در روسیه برگزار شود، می تواند باعث نابودی روند مذاکرات ژنو شود!

گفتنی است، معارضان سوریه تاکنون در هر مرحله از مذاکرات صلح چه در ژنو و چه در آستانه با اتخاذ مواضع کارشکنانه موجب شکست این مذاکرات شده اند.