نماینده روسیه در سازمان ملل با اشاره به مذاکرات سوچی که قرار است اواخر ماه جاری میلادی درباره سوریه برگزار شود، گفت: امیدواریم سازمان ملل در این نشست شرکت کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، «واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که سازمان ملل در مذاکرات سوچی که اواخر ماه جاری میلادی درباره سوریه برگزار می شود، شرکت کند.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: مشارکت سازمان ملل در مذاکرات سوچی به نفع این سازمان است. مذاکرات سوچی با هدف حمایت از روند سیاسی برای برون رفت از بحران سوریه برگزار می شود.

وی همچنین این سوال را مطرح کرد که آیا در مذاکرات ژنو پیشرفتی حاصل شده است؟ او در عین حال گفت: جایگزینی برای مذاکرات ژنو نیست.

قرار است مذاکرات سوچی درباره سوریه در روزهای ۲۹ و ۳۰ ژانویه (ماه جاری میلادی) برگزار شود. معارضان با وجود انتقادات خود نسبت به این نشست، حضورشان در آن را بعید ندانستند.