سخنگوی وزارت خارجه قطر با جنگ اقتصادی دانستن اقدامات ۴ کشور عربی ضد دوحه از تلاش برای گرفتن غرامت از این کشورها خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رای الیوم، قطر تحریم دیپلماتیک این کشور از سوی چهار کشور عربی و اعمال تحریم های تجاری ضد آن را به مثابه جنگ اقتصادی دانست و مصمم به دریافت غرامت از این کشورها با گذشت هفت ما از شروع بحران است.

لولوه الخاطر سخنگوی وزارت خارجه قطر به خبرنگاران در دوحه گفت: ما متفق هستیم که این جنگ اقتصادی است. ما از هیچ اقدامی برای جبران خسارات وارده به شرکت ها و افراد و غرامت گرفتن دریغ نخواهیم کرد. کمیته غرامات، کار تنظیم شکایت ها و ثبت خسارات ناشی از تحریم عربستان، امارات، بحرین و مصر از ژوئن گذشته به شرکت ها و افراد را به پایان رسانده است و تحرک بین المللی از طریق شرکت های وکالت و سازمان های بین المللی ضد اقدامات کشورهای تحریم کننده در جریان است.

وی در عین حال بر موضع کشورش مبنی بر آمادگی برای گفتگو و حل بحران تاکید کرد و از نقش میانجی گرایانه کویت تمجید کرد.