منابع سوری از کشته شدن هفت نفر بر اثر انفجار موتور سیکلت بمبگذاری شده در ادلب سوریه خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، منابع سوری از انفجار موتور سیکلت بمبگذاری شده در ادلب سوریه خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ بر اثر انفجار موتور سیکلت بمبگذاری شده در محله القصور در شهر ادلب سوریه دست کم هفت غیرنظامی کشته شدند.

جزییات بیشتری در این باره منتشر نشده است.