ارتش سوریه و نیروهای هم پیمان آن فرودگاه نظامی ابوالضهور واقع در حومه جنوب شرقی ادلب را آزاد کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه النشره، ستاد جنگ رسانه نیروهای سوریه از آزادی فرودگاه نظامی «ابوالضهور» در حومه ادلب خبر داد.

بر اساس این گزارش، ارتش سوریه و نیروهای هم پیمان آن فرودگاه نظامی ابوالضهور واقع در حومه جنوب شرقی ادلب را آزاد کردند.