نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن با یک فروند موشک از نوع «زلزال ۲» مواضع سعودی در نجران واقع در جنوب عربستان را هدف قرار دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المسیره، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن با یک فروند موشک از نوع «زلزال ۲» مواضع سعودی در نجران واقع در جنوب عربستان را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، یک فروند موشک ارتش یمن از نوع زلزال ۲ به محل تجمع مزدوران سعودی در پایگاه عباسه واقع در نجران عربستان اصابت کرد.