با وجود مخالفت‌های بین المللی با گسترش دایره شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی مقامات این رژیم امروز (پنجشنبه) با ساخت صدها واحد مسکونی جدید در کرانه باختری موافقت کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات رژیم صهیونیستی با ساخت ۱۱۰۰ واحد مسکونی جدید در شهرک های کرانه باختری موافقت کردند.

«آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به تازگی در سخنانی که نقض آشکار قوانین بین المللی به شمار می آید گفته بود: ما آماده ایم تا مصوبه ساخت صدها واحد مسکونی در شهرک های جدید در کرانه باختری را تصویب کنیم.

وی در ادامه افزود: قرار است مقامات با ساخت ۱۲۵۸ واحد مسکونی جدید در کرانه باختری موافقت کنند. طرح هایی نیز برای ساخت ۲۵۰۰ واحد جدید در چارچوب ۲۰ شهرک متفاوت ارائه خواهد شد.