نشست مشترک نماینده عالی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلستان با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، آغاز شد.

به گزارش پرس شیعه، نشست مشترک فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلستان با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

وزیر امور خارجه کشورمان پیش از شرکت در این نشست مشترک به صورت جداگانه با وزیر امور خارجه  فرانسه نیز دیدار کرده بود.

محور این گفت وگوها و رایزنی های دوجانبه و چندجانبه بحث برجام و تحولات پیش روی آن است.