کنفرانس «روش ها در اخلاق کاربردی» آوریل در دانشگاه علوم و فناوری نروژ برگزار می‌شود.

به گزارش پرس شیعه، کنفرانس «روش ها در اخلاق کاربردی» در روزهای ۱۹- ۲۰ آوریل در دانشگاه علوم و فناوری نروژ برگزار می‌شود.

 محور کلی موضوعات شامل اخلاق کاربردی، اخلاق قانونی، فلسفه سیاسی و اجتماعی و نظریه ارزش است.

علاقمندان می‌توانند با ارسال چکیده مقالات خود (حداکثر ۵۰۰ کامه) تا ۱۵ ژانویه ۲۰۱۸ و به آدرس https://hfntnu.wufoo.eu/forms/zjzrt۴h۰p۳xghd/، در این کنفرانس شرکت نمایند.

در این کنفرانس به موضوعاتی چون روش‌های اخلاق کاربردی چیست؟ روش‌های خوب چیست؟، چشم انداز روششناختی اخلاق کاربردی از تجربیات کاربردی نظریه اخلاقی (سودآوری، دین شناسی، قراردادی بودن) تا مسائل دنیای واقعی، اصول گرایی و رویکردهای تئوری گرایانه نظیر پراگماتیسم، اخلاق فمینیستی و روایت‌گرائی می‌پردازد. علاوه بر این، رویکردهای تعادل در میان مجموعه‌ای از باورها[۱] پیشنهاد شده‌اند که به دنبال تعادل نظریه‌ها و ملاحظات مختلف و ایجاد یکپارچگی در میان باورهای اخلاقی، سیاسی، مذهبی و تجربی متعدد هستند.

اخیراً رویکردهایی که بر اهمیت تحقیقات میان رشته‌ای تأکید دارند، به ترکیب روش‌شناختی مانند تحقیقات مؤثر و معتبر و تحقیقات اخلاقی «به هم تنیده»[۲] افزوده شده است.

هدف این کنفرانس گردآوری فیلسوفان، اخلاق‌گرایان و محققان جهت مبادله ایده‌ها و بحث در مورد چگونگی تفکر و اعمال روش‌ها در اخلاق کاربردی امروزاست.

این کنفرانس با همکاری گروه فلسفه عملی دانشگاه اسلو و برنامه اخلاق کاربردی دانشگاه علم و صنعت نروژ سازماندهی شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح پرسش‌ها به آدرس‌های داده شده مراجعه گردد:

espen.d.stabell@ntnu.no
https://www.ntnu.edu/appliedethics/method-in-applied-ethics


[۱] reflective equilibrium approches

[۲] «embedded» ethical research