شهروندان عربستان سعودی در شبکه های اجتماعی نسبت به اعطای تابعیت بحرینی به شهروندان خارجی از سوی رژیم آل خلیفه واکنش نشان دادند.

به گزارش پرس شیعه، طی چند روز گذشته اعتراضات شهروندان عربستان نسبت به اعطای تابعیت بحرینی به غیر بحرینی ها بالا گرفته و سعودی ها در شبکه های اجتماعی کمپینهای اعتراضی وسیعی را تحت عنوان «بحرین به حساب بیکاری ما اقدام به اعطای تابعیت می کند» به راه انداخته اند. این شهروندان سعودی مصادیقی از حضور افرادی از کشور های دیگر با تابعیت بحرینی در سطوح مختلف تجارت عربستان را بیان‌ کرده و تاکید کرده اند ۴۰ هزار غیر بحرینی با در دست داشتن تابعیت بحرینی به راحتی وارد عربستان شده و در مناطق مختلف مشغول به تجارت هستند که این باعث مشکلات عدیده اقتصادی از جمله بیکاری برای شهروندان عربستان شده است.

در پی این موج تصاعدی اعتراضات سعودی ها، وزارت کشور بحرین دیروز اعلام کرد در دیداری که وزیر کشور عربستان در منامه با وزیر کشور بحرین داشته است موضوع سوء استفاده افرادی با تابعیت بحرینی در تجارت عربستان از تسهیلات مخصوص شهروندان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و رقابت آنها با شهروندان عربستان در تصاحب موقعیت های اشتغال مطرح شده و برای بررسی دقیقتر موضوع و تصحیح اوضاع وزیر کشور بحرین دستور رسیدگی فوری صادر کرده است.

این در حالی است که مخالفان نظام آل خلیفه سالها است نسبت به اعطای تابعیت بحرینی به غیر بحرینی ها (خارجی ها) معترض هستند و آن را یک موضوع سیاسی و نقشه و سیاست نظام برای تغییر ترکیب جمعیت بحرین و تبدیل اکثریت تشیع به اقلیت می دانند. جمعیت الوفاق بحرین بارها در این خصوص هشدار داده و اعلام کرده است در آینده ای نه چندان دور چیزی از فرهنگ عربی، اسلامی و بومی بحرین باقی نخواهند ماند اما نظام بحرین دائما این سخنان را اتهامات واهی و ناشی از دید تبعیض گرایانه مخالفان خود خوانده و سعی در فرافکنی نزد افکار عمومی دارد.

بسیاری از شخصیت های سیاسی و فعالان شبکه های اجتماعی بحرین در واکنش به این اقدام وزارت کشور بحرین نوشته اند حکومت بحرین که تاکنون حرف حق و مستدل آنها را نمی شنیده تنها اکنون و زمانی که همسایه بزرگش به این امر اشاره ای داشته واکنش نشان داده است.