نخست وزیر لبنان در گفتگو با یک روزنامه آمریکایی تأکید کرد که حزب الله عامل ثبات این کشور بوده و او قصد مقابله با آن را ندارد.

به گزارش پرس شیعه، «سعد الحریری» نخست وزیر لبنان در گفتگو با روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» تأکید کرد که حزب الله یکی از احزاب سیاسی رسمی در لبنان به شمار می رود و عامل ثبات این کشور نیز هست.

بر اساس این گزارش، وی افزود: ما قصد مقابله و مواجهه با حزب الله را نداریم.

الحریری همچنین تأکید کرد که تلاش می کند تا لبنان را از اختلافات میان ایران و عربستان دور نگاه دارد.

وی ادامه داد: روابط میان ایران و کشورهای عربی باید به صورت بهتری باشد و به منافع ملی ما کمک کند.

نخست وزیر لبنان در خصوص عربستان نیز گفت: سعودیها هیچگاه به صورت مستقیم در امور لبنان دخالت نکردند. امیدوارم عربستان برای کمک اقتصادی به لبنان آماده باشد.