مردم فلسطین امروز پس از برگزاری نماز جمعه در مناطق مختلف کرانه باختری و همچنین در مرزهای نوار غزه دست به برگزاری تظاهرات ضد صهیونیستی زدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فلسطین الیوم، مردم فلسطین امروز پس از برگزاری نماز جمعه در مناطق مختلف کرانه باختری و همچنین در مرزهای نوار غزه دست به برگزاری تظاهرات ضد صهیونیستی زدند.

بر اساس این گزارش، یورش وحشیانه صهیونیستها به معترضان فلسطینی در اراضی اشغالی موجب به خشونت کشانده شدن اعتراضات آنها شد.

طبق اعلام رسانه های عربی، شماری از شهروندان فلسطینی در جریان حملات صهیونیستها زخمی شده اند.

این درحالی است که شهرک نشینان صهیونیست نیز به منازل فلسطینیان در برخی مناطق کرانه باختری یورش بردند.