یک نویسنده آمریکایی ساکن فلوریدای آمریکا به منظور راحت سازی مسیر آشنایی تازه مسلمانان با دین اسلام کتاب کوچکی با عنوان «نماز جمعه و اعیاد اسلامی به زبان ساده» منتشر کرده است.

به گزارش پرس شیعه، کتاب جدیدی با عنوان «نماز جمعه و دو عید اسلامی به زبان ساده» توسط نویسنده ای مسلمان ساکن ایالت فلوریدای آمریکا به منظور تسهیل آشناسازی تازه مسلمانان با دین اسلام نوشته شد.

این کتاب که تعداد صفحات آن به کمتر از ۱۰۰ صفحه می رسد مراسم و آیین مرتبط با نماز جمعه را به زبان ساده برای خوانندگان توضیح می دهد.

این کتاب به جای پرداختن به اصل نمازخوانی، سعی در ارائه اطلاعاتی قابل فهم پیرامون دیگر آداب و رسوم روز جمعه و نماز جمعه داشته است. کتاب مربوطه همچنین شامل اطلاعاتی درباره دو عید مهم مسلمانان یعنی عید فطر و عید قربان می باشد.

«نماز جمعه و دو عید اسلامی به زبان ساده»  ارتباط نزدیکی با شهرهایی چون فیلادلفیا دارد که ساکنین مسلمان زیادی داشته و اعیاد اسلامی قرار است به تقویم مدارس دولتی افزوده شوند. این کتاب همچنین می تواند دانش آموزان و مسئولین مدارس را با اعیاد اسلامی آشنا کرده و آن ها را با دانش آموزان مسلمان سازگارتر سازد.