آل خلیفه اعلام کرده است که روز دوشنبه آینده حکم نهایی «ماهر عباس الخباز» جوان شیعی بحرینی را که پیشتر به اتهام واهی قتل یک پلیس به اعدام محکوم شده بود، اعلام می کند.

به گزارش پرس شیعه، آل خلیفه به طور غیر منتظره ای شب گذشته به خانواده «ماهر عباس الخباز» جوان شیعه محکوم به اعدام اطلاع داد که دوشنبه آینده جلسه قرائت حکم نهایی وی، برادرانش و دیگر متهمان پرونده قتل یک پلیس در دیوان عالی برگزار خواهد شد.

احمد الخباز، فعال حقوق بشری گفته است برادرانش که ۵ سال است در زندان بسر می برند و از سال گذشته هیچ ملاقاتی با خانواده هایشان نداشته اند و تاکنون به اعدام و حکم های بلند مدت مختلفی محکوم شده اند.

این در حالی است که وکیل ماهر الخباز (محکوم به اعدام) و وکلای برادرانش و دیگر متهمان این پرونده بارها از حضور در جلسات دادگاه منع گشته و باوجودی که آثار شکنجه بر بدن ماهر الخباز واضح بوده است دادگاه هیچ گاه اظهارات وی در مورد اعتراف در زیر شکنجه و امضای اعتراف نامه ای که از محتویات آن آگاهی نداشته است را وارد ندانسته است.

همچنین تمامی شواهد از حضور ماهر الخباز در محل کارش در هنگام وقوع قتل ادعایی حکایت دارند.

در این پرونده دو جوان شیعه دیگر محکوم به حبس ابد و شش جوان شیعه دیگر محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس گشته اند که یک نفر از محکومان به حبس ابد و دو تن از محکومان به تحمل ۱۰ سال حبس از برادران الخباز هستند.