مدیر دفتر مطالعاتی اندیشه سازان نور گفت: رابطه ایران و عراق بسیار خوب و دیرینه است و مثالی از روابط عمیق در سطح دنیا محسوب می شود.

به گزارش پرس شیعه، سعد الله زارعی مدیرمسئول دفتر مطالعاتی اندیشه سازان نور، در نشستی با موضوع هزینه ها و منافع روابط ایران و عراق که صبح امروز برگزار شد، اظهار داشت: رابطه ایران و عراق بسیار خوب و دیرینه است و مثالی از روابط عمیق در سطح دنیا محسوب می شود.

وی گفت: بین ما و عراق مسائل مختلفی وجود دارد، قبل و پس از انقلاب اسلامی، از قرارداد الجزایر گرفته تا قطعنامه ۵۹۸ و تا امروز که بسیاری مطالب و مسائل مختلف وجود دارد.

مدیرمسئول دفتر مطالعاتی اندیشه سازان نور افزود: این سطح ارتباط یکی از موفقیت های ایران در عرصه بین‌المللی است که با کشوری که سابقه دشمنی با ما را دارد و یکی از تهدیدآمیز ترین مرزهای ما مرز میان ایران و عراق بوده، اینگونه ارتباطات قوی و مستحکمی دارد.