مردم بحرین با برگزاری تظاهرات گسترده در نقاط مختلف این کشور از صدور احکام اعدام علیه جوانان شیعی اعلام انزجار کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از صوت المنامه، مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه دست به تظاهرات سراسری زدند.

بر اساس این گزارش، تظاهرات بحرینی ها علیه آل خلیفه در مناطق مختلفی از جمله ابوصیبع، الشاخوره، کرانه و السهله الجنوبیه برگزار شد.

بحرینی ها در جریان این تظاهرات، با سر دادن شعارهایی نسبت به صدور احکام اعدام علیه جوانان شیعی اعلام انزجار کردند.

معترضان همچنین با سر دادن شعارهایی علیه آل خلیفه توقف هرچه سریعتر قلع و قمع انقلابیون را خواستار شدند.

گفتنی است، دادگاه نظامی آل خلیفه اخیرا شش نفر از جوانان بحرینی را به اتهامات واهی به اعدام محکوم کرده است.