کنفرانس «فلسفه یادگیری ماشینی: دانش و علیت» مارس ۲۰۱۸ در دانشگاه کالیفرنیا، ایروین- ایالات متحده برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، کنفرانس فلسفی «فلسفه یادگیری ماشینی[۱]: دانش و علیت» در روزهای ۱۷- ۱۸ مارس ۲۰۱۸ در دانشگاه کالیفرنیا، ایروین- ایالات متحده برگزار می‌شود. یادگیری ماشینی، یادگیری مبتنی بر علم کامپیوتر است.

این کنفرانس توسط  گروه منطق و فلسفه علم؛ گروه آمار دانشگاه کالیفرنیا برگزار می‌شود و محور موضوعات آن شامل معرفت شناسی، فلسفه علم عمومی، فلسفه علوم شناختی، فلسفه محاسبات و اطلاعات، فلسفه احتمال و فلسفه علوم اجتماعی است.

پیشرفت سریع اخیر در یادگیری ماشینی، فرصت‌های بی سابقه‌ای در تحلیل و پیش‌بینی پدیده‌های متنوع ایجاد کرده است. با این حال، کمبود بینش فلسفی در مورد ماهیت این عمل از هر دو سو یعنی جوامع فلسفی و یادگیری ماشینی وجود دارد. این کارگاه آموزشی با هدف جمع‌آوری فیلسوفان علوم، آمارگیران و عوامل یادگیری ماشینی برای به اشتراک گذاشتن بینش خود از جوامع مختلف برگزار می‌شود. هدف این است که شرکت کنندگان کارگاه به مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و روش‌های متنوع در امید به ایجاد تفکر بین رشته‌ای بیشتر تشویق شوند. بر این اساس علاقمندان می‌توانند موضوعات خود در این زمینه را تا ۱۵ ژانویه ۲۰۱۸ در قالب pdf  به آدرس ایمیل philmachinelearning۱۸@gmail.com ارسال نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه گردد:
http://philmachinelearning.wordpress.com


[۱] یادگیری ماشینی، یادگیری مبتنی بر علم کامپیوتر است.