یازدهمین کنفرانس سالانه دانشجویان دانشگاه فلوریدا با موضوع مقاومت و عشق پس از بنیادگرایی آوریل ۲۰۱۸ در آمریکا برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، یازدهمین کنفرانس سالانه دانشجویان دانشگاه فلوریدا با موضوع مقاومت و عشق پس از بنیادگرایی در روزهای ۱۳- ۱۵ آوریل ۲۰۱۸ در دانشگاه فلوریدا جنوبی- ایالات متحده برگزار می‌شود.

محور کلی موضوعات شامل: قرن نوزدهم فلسفه، فلسفه قرن بیست و یکم، فلسفه آفریقا، فلسفه آسیایی، فلسفه قاره، فلسفه آمریکا، فلسفه جنسیت و نژاد، فلسفه سیاسی و اجتماعی و  نظریه ارزش است.

سایر موضوعات مرتبط با کنفرانس عبارت است از:مقاومت، عشق، دوستی، اخلاق، پدیده‌شناسی، بنیادگرایی، پست‌مدرنیسم، پراگماتیسم، فلسفه اجتماعی- سیاسی، نژاد، جنسیت، طبقه و…

 علاقمندان می‌توانند چکیده مقالات خود (حداکثر ۳۰۰ کلمه) در مورد موضوعات مقاومت، عشق، و دوستی را تا روز ۵ ژانویه ۲۰۱۸ PDF یا Word به آدرس ایمیل usfconference@gmail.com ارسال نمایند.