جمیله علم الهدی، رییس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشستی نظریه اسلامی رشد را تبیین می کند.

به گزارش پرس شیعه، نشست تبیین نظریه اسلامی رشد با ارائه جمیله علم الهدی رییس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می شود.

این نشست روز یکشنبه ۲۴ دی ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن جلسات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می شود.