نشست «آیا ادراک حسی می تواند منشا معرفت اخلاقی باشد؟» با حضور یاسر پور اسماعیل برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، نشست «آیا ادراک حسی می تواند منشا معرفت اخلاقی باشد؟» با حضور یاسر پور اسماعیل برگزار می شود.

در این نشست یاسر پوراسماعیل عضو هیئت علمی در پژوهشگاه IPM در قم برگزار می شود.

این نشست روز شنبه ۲۳ دی ماه ساعت ۱۸ به نشانی قم، بلوار محمد امین، کوچه ۱۳، پلاک ۲۹ خانه اخلاق پژوهان جوان، برگزار می شود.