وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای ضمن «غیرقانونی» خواندن شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطینیان، خواستار توقف آن شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطینیان را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که شهرک سازی ها در اراضی فلسطینیان از جمله در قدس شرقی، غیرقانونی است.

این وزارتخانه در ادامه آورده است: شیوه ای که هم اکنون اسرائیل در پیش گرفته است، به ایجاد فضای مناسب جهت گفتگو با فلسطینیان منجر نمی شود. هرگونه حل اختلافات میان دو طرف از طریق مذاکرات مستقیم حاصل می شود.

وزارت خارجه روسیه تأکید کرده است: ادامه شهرک سازی ها احتمال حل و فصل منازعات میان فلسطین و اسرائیل را از بین می برد.