تعداد ثبت نام کنندگان آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم تا امروز صبح ( شنبه) ٢٣ دی ماه از مرز ٨۵ هزار نفر گذشت.

به گزارش پرس شیعه، تعداد ثبت نام کنندگان آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم تا امروز صبح ( شنبه) ٢٣ دی ماه از مرز ٨۵ هزار نفر گذشت.

استان های اصفهان با تعداد ١٢ هزار ثبت نام کننده رتبه اول را میان استان های سراسر کشور به خود اختصاص داده است و استان های کرمانشاه و تهران به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار گرفته اند.

همچنین موسسه امیرالمومنین کاشان در صدر موسسات قرآنی سراسر کشور در تعداد ثبت نام کنندگان آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم قرار دارد.

آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم پنجشنبه ١٠ اسفندماه سال جاری با مشارکت و همکاری معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه در سراسر کشور برگزار می شود.