هیاتی از آمریکا با سفر به مناطق تحت کنترل کردهای مورد حمایت واشنگتن در سوریه، با آنها دیدار و در خصوص دایر شدن حکومت فدرال در سوریه گفتگو کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از آناتولی، دیروز جمعه هیاتی از آمریکا به ریاست «مکس مارتین» از مقامات وزارت خارجه آمریکا، با سفر به مناطق تحت کنترل کردهای سوری مورد حمایت واشنگتن مذاکراتی را با مقامات آنها انجام دادند.

این هیات آمریکایی در ابتدا با افرادی چون «الدار خلیل»، «فائز یوسف» و «بدران کیا کرد» دیدار و در خصوص خواسته های کردهای سوری و همچنین دایر شدن سیستم حکومت فدرال در سوریه با آنها گفتگو کردند.

این هیئت آمریکایی سپس در «کوبانی» با فرمانده گروه های کرد سوری دیدار و سپس با شورای استانی رقه به گفتگو نشستند.

سفر این هیئت آمریکایی به مناطق تحت کنترل کردهای سوری که ترکیه آنها را گروه های تروریستی می خواند در حالی است که در هفته های گذشته خبرهایی در مورد تصمیم آمریکا برای ساخت فرودگاه برای نیروهای تحت امر خود در سوریه منتشر شده بود.

به نوشته آناتولی، وزارت خارجه آمریکا هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است.