قرآن کریم دل پذیر است و فطرت آدمی به راحتی آن را می پذیرد­ و اگر انسان فطرت خود را آلوده نکند، به آسانی معارف را باور می کند.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله جوادی آملی بعد از ظهر امروز در درس اخلاق هفتگی خود که در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد گفتند: در بحث اخلاقی سفارش کردند که اهل محاسبه باشید و قرآن هم تاکید فراوانی بر محاسبه نفس می کند.

این مرجع تقلید افزودند: قرآن می فرماید« خود را محاسبه کنید قبل از اینکه مورد محاسبه قرار گیرد» این بیان نشان می دهد انسان روز حسابی در پیش دارد.

این مفسر قرآن کریم خاطر نشان ساختند: محاسبه به معنی این است که هم اکنون به فکر این باشد که کمبود، عیب و نقائص اعمال شما چه چیزهایی است، در صدد برطرف کردن عیوب و نقائص اعمال خود باشید و آنها را برطرف و کامل کنید.

ایشان بیان داشتند: قرآن کریم دل پذیر است و فطرت آدمی به راحتی آن را می پذیرد­ و اگر انسان فطرت خود را آلوده نکند به آسانی معارف را باور می کند.

این مفسر قرآن کریم خاطرنشان ساختند: گاهی خدا نعمت های فراوانی مانند، نعمت دانش، مال و فرزند به انسان می دهد، اماحقیقت این نعمت های فراوان این است که خدا می خواهد کم کم آنها را از انسان بگیرد.

ایشان ابراز داشتند: خدا می فرماید چه نعمت های فراوانی که به انسان داده شد، ولی به بیراه رفت؛ انسان از اینکه نعمتی به او رسیده خوشحال است و فکر می کند این احسان است، بلکه باید بداند این دادن نعمت، نوعی مؤاخذه است.

حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند: محاسبه برای این است که عیوب نواقص کار خود را بررسی کنید و آن را از بین ببرید و نگذارید این عیوب باقی بماند تا با همین حال از دار دنیا بروید.

این مرجع تقلید ادامه دادند: قرآن برای خیلی ها آشنا و دل پذیر است، چون یک بار این حرفها در عالم هستی به گوش آدم رسیده و در درون فطرت تجلی داده و حقیقت با جان او آمیخته و به همین دلیل از بین و یاد نمی رود.

معظم له بیان داشتند: قرآن از جنس و سنخ مفهوم نیست که از بین برود و حتی غیر ملحد هم آن را بشنود، می پذیرد چون یک بار آن را شنیده و با آن آشنا است.

ایشان بیان داشتند: خدا در درون نهان­ آدمی جان و نوری قرار داده و انسان امانتدارآن است نه مالک آن، امانتدار باید امانت را سالم برگرداند، اما انسان با بی راه رفتن به خود ظلم کرده است.

حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند: این ظلم کردن به این معنا است که در درون نهاد آدمی نور الهی است، خدا به عنوان خلیفه­ و امانت به بشر داده و باید مطیع و پیرو باشیم. اگر حرف او را گوش نکنیم به او ستم کرده ایم.

این مرجع تقلید ادامه دادند: انسانیت به این است که سخنان نور را گوش کنی، قدم به قدم در بستر صراط و محاسبه خود گامی برداری.