کتاب سواد در نظریه و عمل با ترجمه «مهسا شیخان» نظریه بنیادین برایان استریت را در حوزه سواد را تبیین می‌کند.

به گزارش پرس شیعه، کتاب«سواد در نظریه و عمل» نظریه بنیادین «برایان استریت» در حوزه سواد را تبیین می‌کند. استریتِ انسان‌شناس، با تمرکز و ارجاع به مطالعات میدانی پیشین در حوزه سواد، مروری بر فرایندها و فعالیت‌های سواد از دیدگاه‌های مکاتب فکری مختلف دارد. وی در این بررسی، پارادایم سواد به‌مثابه «مهارت‌های خواندن و نوشتن»، «مهارت ذهنی»، «نماد پیشرفت و تمدن» و «سواد به‌مثابه مظهر عقلانیت» را به چالش می‌کشد و به درستی نشان می‌دهد سواد با تعریف رایج آن، دیدگاهی غربی و ابزاری جهت توسعه بیشتر و تربیت نیروی کار ماهرتر و چرخاندن چرخه‌های اقتصادی بوده است.

کتاب«سواد در نظریه و عمل» با ترجمه «مهسا شیخان» از سوی  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در ۳۸۲ صفحه با قیمت ۱۹ هزار تومان منتشر شده است.