نشست «طریق خرسندی در اندیشه حکیم نظامی» با سخنرانی عبدالمهدی مستکین برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، مرکز اسناد فرهنگی آسیا سومین نشست «طریق خرسندی در اندیشه حکیم نظامی (سویه ای کاربردی در مسیر خردمندانه زیستن)» را برگزار می کند.

در این نشست عبدالمهدی مستکین (مدیر فرهنگی کمیسیون ملی یونسکو) سخنرانی می کند.

نشست «طریق خرسندی در اندیشه حکیم نظامی» دوشنبه ۲۵ دی از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود