کمیته عالی مذاکرات که نماینده مخالفان سوری وابسته به ریاض است، برای مشارکت در کابینه انتقالی با حضور اعضای کنونی کابینه بشار اسد اعلام آمادگی کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ سالم المسلط سخنگوی کمیته عالی مذاکرات، در دومین روز از گفت وگوهای سوری که با میانجی گری سازمان ملل در ژنو جریان دارد، به خبرگزاری رویترز اعلام کرد: بسیاری از اشخاص در طرف مقابل هستند که می توانیم با آن ها تعامل داشته باشیم.

استفان دی میستورا، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، با بیان این که دور کنونی گفت وگوهای سوری – سوری با هدف پایان دادن به بحرانِ پنج سالۀ این کشور برگزار می شود، خاطر نشان کرد: محور اساسیِ این دور از گفت وگوها، موضوع انتقال سیاسی خواهد بود.

سازمان ملل که میانجی این دور از گفت وگوهاست، هیأت دولت انتقالی را دارای اختیارات کامل اعلام کرده است.

به گفتۀ المسلط، این هیأت برای برگزاری کنگره ملی فراخوان خواهد داد و کنگرۀ ملی به نوبه خود کمیتۀ قانون اساسی را تشکیل خواهد داد.

سخنگوی کمیته عالی مذاکرات از جانب مخالفانِ وابسته به ریاض، همچنین تصریح کرد: اگر سوری ها راضی باشند، این کمیته می پذیرد که کمتر از نیمی از کرسی های هیأت انتقالی را در اختیار داشته باشد، به امید آن که این کار، به حل سیاسی بحران کمک کند.