رئیس جمهوری فعلی جمهوری چک به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور راه یافت.

به گزارش پرس شیعه به گزارش خبرگزاری فرانسه، میلوس زمان رئیس جمهوری کنونی چک با کسب حدود ۴۰ درصد آراء، به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور راه یافت.

زمان که به داشتن روابط نزدیک با روسیه و چین مشهور است، نماینده طبقات فرودست کشور چک به شمار می‌رود. وی به موضع گیری‌های تند و همچنین داشتن سیاست های ضد مهاجران مسلمان مشهور است.

وی در دور دوم انتخابات با «ییری دراهوش» نامزد مستقل و طرفدار اتحادیه اروپا رقابت خواهد کرد.

دراهوش، نامزد محبوب روشنفکران و شهرنشینان شهرهای بزرگ به شمار می‌رود. وی در دور نخست انتخابات، نزدیک به ۲۷ درصد آراء را کسب کرده است.